Get Adobe Flash player

Anketa

Da li ste čuli za medijaciju?

Da - 100%
Ne - 0%
Nisam siguran/a - 0%

Ukupno glasova: 2
Glasanje je zavrseno
Obnovi rezultate

Broj posetilaca

343711
DanasDanas50
JučeJuče299
Ove nedeljeOve nedelje1723
Ovog mesecaOvog meseca1157
UkupnoUkupno343711
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

Sa ciljem boljeg predstavljanja i promovisanja interesa ranjivih grupa mladih i mogućnosti za zapošljavanje, Šansa je uz podršku MDG ACHIEVEMENT FUND ( UN agencija) tokom 2010 godine,  sprovodila aktivnosti sa opštm ciljem povećanja mogućnosti zapošljavanja mladih. U partnerstvu sa sForumom mladih sa invaliditetom i NVO Stožeraktivnosti su se realizovale  na područu Grada Beograda, Grada Novog Sada i Južnobanatskog okruga.  

Opšti cilj Projekta je podsticaj izgradnje mreže partnerstava i usluga u zajednici za unapređivanje zapošljivosti mladih, čime će se  stvoriti osnove za adekvatniji izbor zanimanja mladih i njihovog uključenja u svet rada, što će omogućiti njihov ostanak i socio-ekonomsku situiranost u zajednici.

Sistem podrške zapošljivosti mladih na taregtiranom području,  partneri suunapređivali promovisanjem profesionalne orijentacije i karijernog vođenja u zajednici. Uključeno je ukupno 1.185 direktnih i oko 500.000 indirektnih korisnika. Kroz studijsku obradu postojećih programa višeg i visokog obrazovanja i usluga podrške zapošljavanju mladih, došlo se dopreporuka za razvijanje šireg sistema karijernog vođenja mladih. Na 5 okruglih stolova, lokalnim akterimapredstavljena su iskustva karijernog vođenja, nacionalni strateški putokazi i nalazi pomenute studije, i diskutovani načini razvoja zapošljviosti u lokalnim zajednicama. Mišljenja i potrebe mladih su identifikovani u posebnom istraživanju (obuhvaćene 3 opštine), a organizovanjem sajmova profesionalne orijentacije i karijernog vođenja ponudila se mladima pomoć u odabiru daljeg školovanja-zapošljavanja. Intezivna medijska kampanja sprovedena na nacionalnom nivou kontinuirano je osnaživala projektne ishode.