Get Adobe Flash player

Anketa

Da li ste čuli za medijaciju?

Da - 100%
Ne - 0%
Nisam siguran/a - 0%

Ukupno glasova: 2
Glasanje je zavrseno
Obnovi rezultate

Broj posetilaca

343705
DanasDanas44
JučeJuče299
Ove nedeljeOve nedelje1717
Ovog mesecaOvog meseca1151
UkupnoUkupno343705

Šansa na Facebook-u

Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

Projekat „Medijacijom do rešenja“ (Mediation to resolving) je realizovan tokom 2013/2014 godine, na teritoriji Grada Požarevca, Grada Jagodine i Opštine Bor. Sprovodio se u okviru EIDHR programa Evropske unije, a nosilac projekta je Udruženje građana Šansa u partnerstvu sa NVO Kokoro Bor i Centrom za društveno ekonomski razvoj iz Jagodine, uz podršku Republičkog centra za medijaciju, Beograd.

Projekat uključuje aktivno građansko delovanje za razvijanje instrumenata u izgradnji demokratskog društva zasnovanog na poštovanju ljudskih prava, tolerancije na različitosti i dijalog. Promoviše medijaciju - pregovaranje u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom i zakonima Republike Srbije kao i međunarodnim dokumentima koji regulišu ovu oblast.Ključni rezultati realizacije projekta:

1. Razvijena mreža obučenih timova u veštinama medijacije za primenu u vršnjačkim grupama, školi i zajednicama obuhvaćenih projektom, dugoročno i u kontinuitetu (realizovan šestodnevni kamp ljudskih prava za 24 učesnika, realizovan šestodnevni trening iz porodične medijacije za 18 profesionalaca)

2.Informisani građani Požarevca, Bora i Jagodine da prepoznaju prednosti medijacije kao alternativnog pristupa uz aktivno učešće u rešenju spora/konflikta. Oorganizovano 7 diskusionih tribina u ruralnim naseljima i informisan 231 građanin, organizovana 3 jednodnevna informativna seminara i informisano 64 predstavnika relevantnih struktura i grupa građana u zajednicama o alternativnim merama, organizovane 3 tematske radionice sa 65 predstavnika institucija sistema (pravosuđa, policije, socijalne zaštite, obrazovanja)

3. Mladi ljudi neguju dijalog u vršnjačkim grupama i školi (organizovano 25 promotivnih diskusionih celina o humanim vrednostima i informisano 612 predstavnika đačkih parlamenata iz 12 srednjih škola), realizovano 16 vršnjačkih medijacija u 12 srednjih škola, između 36 učesnika u sve tri obuhvaćene zajednice, pilotiran program medijacije realizovanjem 12 medijacija izmedu oštećenog i maloletnog prestupnikakao i 12 porodičnih medijacija u Požarevcu, Boru i Jagodini sa ukupno 30-toro uključenih korisnika usluga; Organizovana javna debata između predstavnika pravosuđa i medijatora u Boru sa TV praćenjem i prisutnih 60 učesnika.

4. Građani i relevantne institucije sistema senzibilisane za medijaciju čime doprinose demokratskim promenama. (realizovane 3 panel diskusije sa donosiocima odluka sa 45 učesnika,organizovane 3 tematske kontakt TV emisije na regionalnim medijima i informisano oko 90.000 građana o alternativnim načinima rešenja sukoba/konflikta)

5. Podignuta svest građana o alternativnim metodama rešavanja spora/konflikta i dostupnosti usluga medijacije u servisu za mlade u Požarevcu, Boru i Jagodini (dizajniran i štampan promo materijal) i održano više desetina medijskih nastupa

 

Donatori i partneri