Get Adobe Flash player

Anketa

Da li ste čuli za medijaciju?

Da - 100%
Ne - 0%
Nisam siguran/a - 0%

Ukupno glasova: 2
Glasanje je zavrseno
Obnovi rezultate

Broj posetilaca

261954
DanasDanas210
JučeJuče362
Ove nedeljeOve nedelje1615
Ovog mesecaOvog meseca5031
UkupnoUkupno261954

Mediation to resolving

Projekat „Medijacijom do rešenja“ (Mediation to resolving) je realizovan tokom 2013/2014 godine, na teritoriji Grada Požarevca, Grada Jagodine i Opštine Bor. Sprovodio se u okviru EIDHR programa Evropske unije, a nosilac projekta je Udruženje građana Šansa u partnerstvu sa NVO Kokoro Bor i Centrom za društveno ekonomski razvoj iz Jagodine, uz podršku Republičkog centra za medijaciju, Beograd.

Projekat uključuje aktivno građansko delovanje za razvijanje instrumenata u izgradnji demokratskog društva zasnovanog na poštovanju ljudskih prava, tolerancije na različitosti i dijalog. Promoviše medijaciju - pregovaranje u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom i zakonima Republike Srbije kao i međunarodnim dokumentima koji regulišu ovu oblast.Ključni rezultati realizacije projekta:

1. Razvijena mreža obučenih timova u veštinama medijacije za primenu u vršnjačkim grupama, školi i zajednicama obuhvaćenih projektom, dugoročno i u kontinuitetu (realizovan šestodnevni kamp ljudskih prava za 24 učesnika, realizovan šestodnevni trening iz porodične medijacije za 18 profesionalaca)

2.Informisani građani Požarevca, Bora i Jagodine da prepoznaju prednosti medijacije kao alternativnog pristupa uz aktivno učešće u rešenju spora/konflikta. Oorganizovano 7 diskusionih tribina u ruralnim naseljima i informisan 231 građanin, organizovana 3 jednodnevna informativna seminara i informisano 64 predstavnika relevantnih struktura i grupa građana u zajednicama o alternativnim merama, organizovane 3 tematske radionice sa 65 predstavnika institucija sistema (pravosuđa, policije, socijalne zaštite, obrazovanja)

3. Mladi ljudi neguju dijalog u vršnjačkim grupama i školi (organizovano 25 promotivnih diskusionih celina o humanim vrednostima i informisano 612 predstavnika đačkih parlamenata iz 12 srednjih škola), realizovano 16 vršnjačkih medijacija u 12 srednjih škola, između 36 učesnika u sve tri obuhvaćene zajednice, pilotiran program medijacije realizovanjem 12 medijacija izmedu oštećenog i maloletnog prestupnikakao i 12 porodičnih medijacija u Požarevcu, Boru i Jagodini sa ukupno 30-toro uključenih korisnika usluga; Organizovana javna debata između predstavnika pravosuđa i medijatora u Boru sa TV praćenjem i prisutnih 60 učesnika.

4. Građani i relevantne institucije sistema senzibilisane za medijaciju čime doprinose demokratskim promenama. (realizovane 3 panel diskusije sa donosiocima odluka sa 45 učesnika,organizovane 3 tematske kontakt TV emisije na regionalnim medijima i informisano oko 90.000 građana o alternativnim načinima rešenja sukoba/konflikta)

5. Podignuta svest građana o alternativnim metodama rešavanja spora/konflikta i dostupnosti usluga medijacije u servisu za mlade u Požarevcu, Boru i Jagodini (dizajniran i štampan promo materijal) i održano više desetina medijskih nastupa