Get Adobe Flash player

Anketa

Da li ste čuli za medijaciju?

Da - 100%
Ne - 0%
Nisam siguran/a - 0%

Ukupno glasova: 2
Glasanje je zavrseno
Obnovi rezultate

Broj posetilaca

343700
DanasDanas39
JučeJuče299
Ove nedeljeOve nedelje1712
Ovog mesecaOvog meseca1146
UkupnoUkupno343700

Šansa na Facebook-u

Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 

Udruženje građana Šansa je u periodu 12.05.2014. do 12.01.2015. po četvrti put kao resurs centar Ministarstva omladine i sporta, u okviru Programa “Mladi su zakon” sprovela Projekat “Mladi su zakon 2014-Braničevski okrug”.

Osnovni cilj Programa je pružanje podrške omladinskim inicijativama, odnosno podsticanje aktivizma i volonterizma mladih u lokalnim zajednicama.

Kroz upostavljeno funkcionalno partnerstvo sa kancelarijima za mlade, neformalnim grupama, lokalnim samoupravama i brojnim organizacijima i institucijama realizovane su sve predviđene aktivnosti uz visoku vidljivost projektnih rezultata, uz posebno otežavajuću okolnost reorganizacije i rada u vanrednim okolnostima sanacije majskih poplava u Srbiji.

U tom smislu posebno izdvajamo organizovanje ukupno 28 dana omladinskih radnih akcija odnosno višesatnih radnih aktivnosti tokom kojih su volonteri i aktivizirani meštani obavljali čišćenje i obnavljanje prostora oštećenih poplavama i to u selu Maljurevac i Petrovcu na Mlavi. U Velikom Gradištu je organizovana ključna aktivnost Međunarodnog volonterskog radnog kampa u trajanju od 15 dana. Očišćeno je priobalje Dunava, ušće reke Pek i priobalje Srebrnog jezera, kao i centar grada od ostataka odbrambenih vreća sa peskom. Podržano je 5 omladinskih volonterskih projekata i podržano osnivanje udruženja građana sa osnovnim ciljem ruralnog razvoja. Obležen je dan mladih širom Okruga i uspešno realizovan trodnevni trenig za pisanje projekata. U Požarevcu je organizovan prvi u nizu okruglih stolova sa ciljem promocije Nacionalne startegije za mlade za period 2015-2025, a posebna vrednost ovogodišnjeg programa je humanitarni karakter volonterskih akcija, jer su prikupljena u na račun Vlade uplaćena značajna sredstava  za pomoć poplavljenim područjima. Ovogodišnji pobednički projekat pod nazivom “Rođeni smo jednaki” je sprovela omladinska grupa “Kulturni klub” iz Petrovca na Mlavi.

Udruženje građana Šansa, kao  Resurs centar za Braničevski Okrug, u okviru programa MLADI SU ZAKON, finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije sprovodi Projekat "MLADI SU ZAKON 2013 - Braničevski okrug". Šansa je po treći put Resurs centar Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

 

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa 26 Resurs centara nastavlja da pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama širom Srbije, da kroz obuku i realizaciju omladinskih projekata podstiču aktivizam i volonterizam u svojim lokalnim zajednicama.

 

Stvaranjem uslova za podršku aktivnim mladim ljudima koji žele da doprinesu boljem životu u mestu u kome žive, Ministarstvo omladine i sporta četvrtu godinu za redom u saradnji sa Resurs centrima širom Srbije realizuje program MLADI SU ZAKON.  Do sada, kroz ovaj program finansirana su 402 omladinska volonterska projekta realizovana od strane formalnih i neformalnih grupa mladih, sprovedena u 125 opštinai gradova u Srbiji.  Tokom ovog programa, mladi su aktivno bili uključeni u proces izrade i promocije Zakona o mladima, a program je omogućio i da oko 600 različitih udruženja mladih i neformalnih omladinskih grupa prođe obuku za pisanje projekata i upravljanja projektnim ciklusom.

 

Projekat se realizuje u period od 24. aprila do 24. decembra 2013. godine. 

 

Tokom 2012. godine u okviru Programa MLADI SU ZAKON Udruženje građana Šansa je sa 650.000 dinara finansiralo 10 omladinskih projekata. Za najbolji omladinski projekat proglašen je “Motivkultivator”.

 

Uz finansijku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i u saradnji sa Sportskim savezom Grada Požarevca i Omladinskim savetom Grada Požarevca, Udruženje građana „Šansa“ je tokom pet meseci 2009/2010 godine realizovalo Projekat pod nazivom „Pronađimo drugi način“.

Za opšti cilj projekta postavljeno je podizanje nivoa bezbednog okruženja mladih,kroz smanjenje pojave antisociajalnog ponašanja, promociju zdravih stilova života,  i implementacijudiverzionogpristupa u radu sa mladima u sukobu sa zakonom i u riziku sukoba sa zakonom.

Aktivnostima se obuhvaćene teme razvijanja i promovisanja tolerancije, razumevanja, rodne ravnopravnosti, a kroz prihvatanje različitosti i negovanje nenasilnih načina komunikacije, te je obučen 41 vršnjački medijator. Aktivnostima unapređivanja znanja, stavovai ponašanjamladih u oblasti zdravih stilova život, pored ostalog realizovano je 20 struktuiranih sportskih treninga u koji je aktivno uključeno 35-toro mladih u sukobu sa zakonom i u riziku. Za primenu  diverzionih modela i restorativnog pristupa informisano je 22 profesionalca, dok je intezivnom medijskom kampanjom paralelno na temu agresije mladih i mogućih odgovora informisana šira javnost na teritoriji Braničevskog okruga. Jedan od ključnih produkata ovog projekta je i analiza potreba, čime su se stvorili preduslovi za kreiranje programa namenjenih kvalitetnom provođenju slobodnog vremena mladih na teritoriji Grada Požarevca.

 

Uz pomoć Grada Požarevca, odnosno Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, tokom 2009 godine, Udruženje građana Šansa je radilo na uvođenju edukativne komponente u postojeći servis socijalnih usluga pod nazivom “Sociorehabilitacioni klub za mlade”. Ključne aktivnosti su bile edukacija vršnjačkih medijatora, program profesionalne orjentacije i karijernog vođenja i direktna pomoć u učenju. Grupa mladih u sukobu sa zakonom i u riziku sukoba zakonom, koja se nalazi na intezivnom tretmanu je osposobljena tehnikama učenja i pružena je direktna pomoć u učenju i savladavanju nastavnog gradiva.

Time je, za 77 dece i mladih omugućen povratak u obrazovni proces, pomoć u zapošljavanju i prekidanje lanca siromaštva i dodatne stigmatizacije. Uspostavljena je saradnja sa nadležnim ustanovama (Centar za socijalni rad, škole, LS) i stvorena mreža podrške u obrazovnom procesu, rehabilitaciji i reintergaciji mladih u sukobu sa zakonom i u riziku. Takođe je sprovedena intezivna medijska kampanja i senzibilisano javno mnjenje za potrebe i probleme mladih nejednakih mogućnosti.

 

Tokom 2008 godine, Republički zavod za socijalnu zaštitu sačinio je Projekat „Vaninstitucionalni tretman dece i mladih sa poremećajem u ponašanju i obuka za primenu tretmana“, koji je realizovan uz pomoć Fondaza socijalne inovacije, u saradnji sa  Programom Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstvom rada i socijalne politike Republike Srbije, uz finansijsku podršku Evropske unije preko Evropske agencije za rekonstrukciju.

U okviru segmenta vanintitucionalnog tretmana dece i mladih sa poremećajem ponašanja, u Požarevcu je u partnerstvu Udruženja građana Šansa i Centra za socijalni rad, od decembra 2009 godine, rađeno na  osavremenjivanju stručne prakse u radu sa decom i mladima sa poremećajem ponašanja u lokalnoj zajednici, u prirodnoj sredini u kojoj deca i mladi odrastaju.

Našoj organizaciji je  poverena uloga stvaranja uslova za uvođenje usluge Dnevnog boravka. Ostvarena je saradnja sa lokalnom samoupravom i drugim akterima u zejednici -sudstvom, policijom, tužilaštvom, obrazovanjem i zdravstvom, čime su stvorene osnovne pretpostavke za razvoj saradničke mreže na lokalnom nivou. Takođe je uspostavljen nov metodološki koncept i program kojim se u lokalnoj zajednici mladima na intezivnom tretmanu omogućava postojanje usluga i programa podrške koji se međusobno razlikuju po stepenu strukture i kontrole ponašanja dece i mladih. U Projekat je bilo uključeno 60-toro maloletnika a ključni rezultati i Program rada su predstavljeni u monografiji Hrnčić,J., Džamonja Ignjatović, T., Despotović,V.(2010) Deca i mladi sa problemima ponašanja, usluge i tretmani u zajedniciRepublički zavod za socijalnu zaštitu, Beograd

 


Krajem 2009 i  početkom 2010 godine, Udruženje građana Šansa je intezivno uključeno u pilotiranje programa profesionalne orijentacije i karijernog vođenja, u okviru regionalnog GTZ Projekta pod nazivom „Kreiranje uslova za prelazak mladih u svet zanimanja na Zapadnom Balkanu“. U okviru ovog programa obučen je petočlani tim profesionalaca i sa grupom od 26 polaznika (od kojih je 10-toro dece i mladih u sukobu sa zakonom i u riziku), realizovao intezivan program po modelu koji sprovodi GTZ, radi razvijanja uvida mladih u sopstvene potencijale i mogućnosti, njihovog informisanja i karijernog vođenja o zanimanjima i obrazovanju. Uspostavljena je homogenizacija i uzajamno prihvatanje, a mladi su se osposobili da: prepoznaju i razvijaju svoje sklonosti, interesovanja, sposobnosti, razvijaju svoju samostalnost, samouverenost i samopouzdanje,steknu pozitivne stavove i kreativne sposobnosti odlučivanja i rada, socijalne kompetencije i da ih koriste u različitim oblastima života, razviju ličnu sposobnost rada i odlučivanja u procesu nalaženja zanimanja, usvoje znanja o svetu rada i zanimanja i da se na aktivan način suoče sa društvenim značajem sveta rada i zanimanja, donose zrelu i valjanu odluku u skladu sa individualnim kvalitetima i kompetencijama o svom profesionalnom razvoju, prepoznaju celoživotno učenje, kontinuirano novo orijentisanje i kvalifikovanje kao neminovnost kod zahteva zanimanja koji se stalno menjaju u skladu sa potrebama tržišta rada.

U realizaciji ovih aktivnosti ostvaren je kontakt i saradnja sa svim važnim akterima u lokalnoj zajednici u vezi sa obrazovanjem i zapošljavanjem mladih (lokalna samouprava, Nacionalna služba za zapošljavanje, škole, Privredna komora, poslodavci itd) uz potpunu logistiku Osnovne škole „Vuk Karadžić“  Požarevac, gde su se realizovale aktivnosti tokom 4 meseca intenzivnog radioničarskog rada.

Donatori i partneri