Get Adobe Flash player

Anketa

Da li ste čuli za medijaciju?

Da - 100%
Ne - 0%
Nisam siguran/a - 0%

Ukupno glasova: 2
Glasanje je zavrseno
Obnovi rezultate

Broj posetilaca

261952
DanasDanas208
JučeJuče362
Ove nedeljeOve nedelje1613
Ovog mesecaOvog meseca5029
UkupnoUkupno261952

PRVI STEPENIK DO ZAPOSLENJA

 

U okviru Obuke za omladinske lidere/ke 2015/16, koju sprovodi NAPOR – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, a uz podršku MOS-a – Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, udruženje za mlade “Urban Stream” u partnerstvu sa udruženjem građana “Šansa”, sprovodi projekat ispitivanja i pospešivanja zapošljivosti dece i mladih sticanjem veština, znanja i povećanjem ličnih i socijalnih potencijala kroz radionice i treninge edukativnog, informativnog i praktičnog karaktera
Ciljna grupa su učenici VII razreda osnovne škole. Kao njihov prvi stepenik ka srednjoškolskom usmerenju i opredeljenju, a kasnijem zaposlenju, radne prakse i prvog radnog iskustva, sprovodi se obuka ličnih i socijalnih veština u tri modula: 
radionice ličnih i socijalnih veština – sa temama komunikacija, asertivni govor, konflikt, principi i vrednosti, interkulturalnost, timski rad, iderstvo, inicijativa, odgovornost, bonton, poštovanje različitosti, aktivizam i volonterizam;
radionice praktičnih veština – preduzetništvo, IT veštine, informatička pismenost, korespodencija, prezentacija, društvene mreže, PR, pisanje CV-a, predstavljanje, javni nastup;
karijerno savetovanje i informisanje – ispitivanje skolonosti, sposobnosti i veština, proučavanje ponude srednjih škola, obilazak odabranih organizacija i institucija.
Očekivani rezultat ovog projekta je veći broj dece i mladih koji su prošli obuke usvajanja potrebnih veština i znanja koja će doprineti njihovoj većoj konkurentnosti prilikom upisa u srednju školu, na fakultet, pri traženju radne prakse i prvog zaposlenja.

U okviru projekta vršiće se: podsticanje aktivizma i volonterizma mladih; uključivanje socijalno ugroženih grupa u aktivnosti projekta; informisanje mladih: uključivanje ciljne grupe kojoj je projekat namenjen u kreiranje projekta i aktivnosti; korišćenje različitih metoda i aktivnosti omladinskog rada (radionice, javne akcije, aktivnosti slobodnog vremena, kreiranje informativnog sadržaja, kulturne i sportske aktivnosti i dr.); promociju zdravih stilova života i kreiranje sigurnog okruženja za mlade; uključivanje partnerskih organizacija, institucija i biznis sektora koji postoje u lokalnoj zajednici.

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Osnovnom školom “Desanka Maksimović” iz Požarevca.

 

 

Okrugli sto “Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti”

Okrugli sto "Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti" - razmena iskustava između gradova Zrenjanina, Čačka i Požarevca, održan je 02. novembra 2015. godine u Gradskoj kući Grada Zrenjanina, u organizaciji Misije OEBS-a, Centra za istraživanje Javnih politika i Grada Zrenjanina.

Osnovni cilj Projekta u okviru koga je realizovana ova aktivnost je omogućavanje izgradnje znanja o demokratskom nivou sa kojima se suočavaju mladi, kao i ka promovisanju učešća mladih u reformi sektora bezbednosti, posebno u demokratskoj kontroli ovog sektora.

Pored predstavnika PU Požarevac i Grada Požarevca, aktivno učešće u realizaciji okruglog stola i projekta imalo je Udruženje građana "Šansa" čija je usluga pod nazivom "Sociorehabilitacioni klub za mlade" prepoznata kao primer dobre prakse sistemskog pristupa zaštiti i unapređenju položaja dece i mladih sa problemima u ponašanju i kao takva se našla u preporukama koje su proistekle iz projekta.

Sam skup bio je prilika da se iskustva sa svih konsultativnih sastanaka i fokus grupa održanih tokom projekta sagledaju na jednom mestu i izvuku preporuke koje su od važnosti za bezbednost mladih u lokalnim zajednicama. Jedan od zaključaka do koga se došlo je i taj da pored naizgled sličnosti između Požarevca, Zrenjanina i Čačka, mladi iz sva tri grada imaju svoje specifično viđenje bezbednosti kao i potencijalnih bezbednostnih pretnji ali i zajedničku želju za aktivnim i neposrednim uključivanjem u rešavanju i prevenciji problema koji se tiču njihove bezbednosti.

U sledećem periodu, gradovi Požarevac, Zrenjanin i Čačak kao i ostali stejkholderi među kojima je i Udruženje građana " Šansa" nastavljaju sa aktivnostima u skladu sa preporukama i zaključcima sa okruglog stola, a sve u interesu podizanja bezbednosne kulture kod mladih.

Više o projektu na sledećem linku  http://www.publicpolicy.rs/projekti/15_Mladi-i-demokratska-kontrola-sektora-bezbednosti

 


 

 

''Šansa'' jedan od osnivača Mreže pružalaca usluga socijalne zaštite u Srbiji KONEKTA

 

Na Skupštini održanoj 1.oktobra u Paraćinu, 28 organizacija i institucija i 6 pridruženih članica pristupilo je osnivanju Mreže pružalaca usluga socijalne zaštite u Srbiji KONEKTA (Network of Social Services Providers in Serbia KOНEKTA). Misija ove Mreže je unapređenje zaštite najugroženijih građana, povećanjem obima, raznovrsnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite na teritoriji Republike Srbije kroz podršku podizanju kapaciteta pružalaca usluga. Mreža će naročito raditi na: poboljšanju kvaliteta usluga, unapređenju kapaciteta pružalaca usluga i održivosti uspostavljenih usluga, uticaju na kreiranje politika i pravnog okvira socijalne zaštite na svim nivoima, razmeni znanja i dobre prakse, zajedničkom nastupanju, zastupanju, zagovaranju i lobiranju, pozicioniranju Mreže kao kredibilnog partnera kreatorima javnih politika, širenju informacija i podizanju nivoa svesti javnosti o pitanjima važnim za kvalitet života osoba u stanju socijalne potrebe.

 


Verujemo da će i Udruženje građana Šansa kao jedno od osnivača ove Mreže kroz predviđene aktivnosti (edukacije, zastupanje, zagovaranje, informisanje, analize podataka, razmene iskustava , unapređenje politika i zajedničko konkurisanju ili podrška) doprineti ciljevima Mreže, ali i doprineti kvalitetnijem pružanju usluga našim korisnicima, gde posebno ističemo Sociorehabilitacioni klub za mlade.

Sedište i resursni centar Mreže Konekta je u Udruženju Edukacioni centar Leskovac, Masarikov trg 32, Leskovac, a za Koordinatora je izabran Željko Plavšić.

 

Radionica za mlade u okviru projekta "Katalog različitosti"

08. oktobra 2015. godine u vremenskom periodu od 10 do 16 časova u prostorijama Ekonomsko - trgovinske škole u Požarevcu održana je radionica za mlade "Stop - motion" tehnika. Radionica je realizovana od strane Šansa Udruženje Građana kao partnera na projektu "Katalog različitosti" koji sprovodi Edukativni Centar Kruševac uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava RS. Projekat je deo Programa za Sprovođenje antidiskriminacionih politika Republike Srbije.

 


U radionici je učestvovalo 23 mladih volontera, učenika srednje Ekonomsko - trgovinske škole, Požarevačke gimnazije i korisnika Sociorehabilitacionog kluba za mlade grada Požarevca. Tokom jednodnevnog treninga obučeni su za izradu kratkih filmova stop-motion tehnikom, ovom prilikom sa specifičnim osvrtom i akcentom na promociju i poštovanje ljudskih prava i probleme sa kojima se susreću mladi u našoj lokalnoj sredini.

 


Nakon završnog editovanja i post-produkcije u narednim danima na našoj stranici biće objavljena sva 3 filma snimjena tokom današnje radionice.
Zahvaljujemo se domaćinima, Ekonomsko-trgovinskoj školi Požarevac na podršci i saradnji.