Get Adobe Flash player

Anketa

Da li ste čuli za medijaciju?

Da - 100%
Ne - 0%
Nisam siguran/a - 0%

Ukupno glasova: 2
Glasanje je zavrseno
Obnovi rezultate

Broj posetilaca

180662
DanasDanas7
JučeJuče126
Ove nedeljeOve nedelje593
Ovog mesecaOvog meseca2929
UkupnoUkupno180662

Radno telo za bezbednost mladih u Srbiji

U Kući ljudskih prava - Beograd, 18. avgusta 2015. godine je održan drugi sastanak KOMS Radnog tela za bezbednost mladih na kome su članovi radnog tela predvodjeni predstavnikom UG ''Šanse'' diskutovali o bezbednosnim pretnjama, izazovima i rizicima.

Radno telo za bezbednost mladih je osnovano u svrhu realizovanja ciljeva Nacionalne strategije za mlade koji se odnose na oblast bezbednosti. Prema podacima NSM 2015 – 2025. mladi su među najčešćim žrtvama ali i počiniocima krivičnih dela i u tom kontekstu radilo se na mapiranju bezbednosnih izazova i pretnji u Srbiji na osnovu njih je određeno nekoliko tema koje će biti glavne tačke u razvoju strateškog dokumenta koji će Radno telo predložiti. Neke od prioritetnih izazova i pretnji po bezbednost mladih u Srbiji su loš sistem vrednosti i vrednosnih orijentacija mladih, vanredne situacije, vršnjačko nasilje, huliganizam, sajber kriminal, itd.

Dogovoreno je da se ove teme integrišu u jedinstveni dokument koji će sadržati aktivnosti i mere koje će doprineti razvoju bezbednosne kulture mladih i da se ove smernice izrade u dogovoru sa eksternim stručnjacima/kinjama i konsultantima/kinjama.

Rezultati konkursa Mladi su zakon 2015 - istočna Srbija

 
U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa Resurs centrima po okruzima Srbije i ove godine u okviru programa MLADI SU ZAKON pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama da kroz obuku i realizaciju omladinskih volonterskih projekata podstiču aktivizam i volonterizam u svojim lokalnim zajednicama.
 
Komisija Resurs centra za Braničevski, Zaječarski i Borski okrug, sastavljena od predstavnika Resurs centra, partnerskih udruženja, kancelarija za mlade i medija iz istočne Srbije, donela je odluku da na osnovu pristiglih predloga omladinskih volonterskih projekata, a nakon realizovane obuke za pisanje projekata i upravljanje projektnim ciklusom, odabere dole navedene omladinske volonterske projekte koji će biti finansirani i realizovani u periodu 12. avgust – 31. oktobar 2015. godine. 
 
Мinistаrstvо оmlаdinе i spоrtа i Rеsurs cеntаr zа Braničevski, Zајеčаrski i Borski оkrug - Omladina JAZAS-a Požarevac, sa partnerima UG Šansa Požarevac i Тimоčkim оmlаdinskim cеntrom Zaječar , čеstitајu svim udružеnjimа mlаdih /nеfоrmаlnim оmlаdinskim grupаmа i žеle USPЕŠNU RЕАLIZАCIЈU ОМLАDINSKIH VОLОNТЕRSKIH PRОЈЕKАТА!
 
Rezultate konkursa možete pogledati u prilogu.
 

Trening “Priprema predloga projekta I upravljanje projektnim ciklusom”

 

 

Na Srebrnom jezeru je od 03. do 05. avgusta 2015. godine  održna trodnevna obuka za “Pripremu predloga projekta  i upravljanje projektnim ciklusom» u okviru Projekta „Mladi su zakon 2015 - Istočna Srbija“ koji finansira Ministarstvo omladine i sporta.

Na konkurs za omladinske volonterske projekte su pristigle 27 prijave neformalnih grupa mladih i udruženja mladih, od kojih 6 nisu ispunile administrativne uslove konkursa i na obuku su pozvani predstavnici 21 omladinskog volonterskog projekta.

Cilj obuke  za pisanje projekata je  bio da omogući učesnicima –predstavnicma neformalnih grupa mladih i udruženja mladih sa područja Braničevskog, Zaječarskog i Borskog okruga, da se upoznaju sa pravilima pisanja projekta, projektnim fazama,  projektnim  procedurama,  da  razmene iskustva i povežu se sa ciljem zajedničke akcije u cilju razvijanja projektne ideje.

Učesnici su se upoznali  i  sa osnovnim principima za pronalaženje finansijskih sredstava i biće sposobni da samostalno ideju pretoče u predlog projekta po zahtevima donatora kao i da izrade budžet projekta. Učesnici će biti u mogućnosti da kreiraju i pomognu u implementaciji projekata u svojim lokalnim sredinama i da unaprede svoje kapacitete u organizacijama u kojima su aktivni.

Na obuci su polaznici bili aktivisti i volonteri čije su projektne ideje prošle prvi krug na Konursu koji je raspisao nosilac Projekta - Omladina JAZAS-a Požarevac u partnerstvu sa Udruženjem građana Šansa i Timočkim omladinskim centrom iz Zaječara. Nakon obuke mladi će aplicirati na Konkursu koji se završava 10.08.2015. godine u 17 sati i na kome će imati mogućnost da dobiju sredstva za realizacuju svojih ideja u maksialnom iznosu od 70.000,00 dinara po projektu.  

Konačni rezultati Omladinskih Volonterskih Projekata koji će biti finansirani biće objavljeni 12. avgusta na Međunarodni dan mladih sa ciljem da podstaknemo mlade da se pridruže programu ''Mladi su zakon'' čime svi zajedno možemo doprineti aktivizmu i voloterizmu mladih.

Održani info dani programa "Mladi su zakon" u Petrovcu na Mlavi i Žagubici

 

U četvrtak, 09. jula u opštinama Petrovac na Mlavi i Žagubica održan je info dan programa ’’Mladi su zakon’’. Mladi iz tih delova Braničeskog okruga upoznali su se kako uz pomoć sredstava iz programa ’’Mladi su zakon’’ da realizuju omladinsko volonterske projekte u svom mestu ili se prijave na jedan od 30 nacionalnih međunarodno volonterskih kampova u Srbiji.

Program Ministarstva omladine i sporta ’’Mladi su zakon’’, realizovaće Resurs cenatar za istočnu Srbiju – Omladina Jazas-a Požarevac u partnerstvu sa Udruženjem građana ’’Šansa’’ i Timočkim omladinskim centrom Zaječar.

 

 

Tokom info dana predstavljen je poziv za učešće na javnom konkursu za finansiranje omladinsko volonterskih projekata na koje se mogu prijaviti registrovana udruženja i nefomalne omladinske grupe, a sve to u cilju podsticanja aktivizma i volotiranja mladih u istočnoj Srbiji. Takođe je predstavljeno i 30 nacionalnih volonterskih kampova koji se održavaju širom Srbije, njihov značaj i pozitivne promene koje donose u lokalne sredine. Istaknuto je da su kampovi besplatni, a da se zainteresovani mogu prijavljivati preko internet stranice www.kampovi.mis.org.rs ili u Udruženju građana ’’Šansa’’ Požarevac koja je ujedno i kontakt tačka Mladih istraživača Srbije za prijem i slanje volontera na međunarodne volonterske kampove.