Get Adobe Flash player

Anketa

Da li ste čuli za medijaciju?

Da - 100%
Ne - 0%
Nisam siguran/a - 0%

Ukupno glasova: 2
Glasanje je zavrseno
Obnovi rezultate

Broj posetilaca

343712
DanasDanas51
JučeJuče299
Ove nedeljeOve nedelje1724
Ovog mesecaOvog meseca1158
UkupnoUkupno343712
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 

ЛИСТА УДРУЖEЊА МЛАДИХ/ НЕФОРМАЛНИХ ОМЛАДИНСКИХ ГРУПА

које се позивају на обуку из области писања пројеката

(развијање пројектних идеја у предлоге пројеката)

и управљања пројектним циклусом

у оквиру

  

КОНКУРСА

за финансирање

ОМЛАДИНСКИХ ПРОЈЕКАТА


У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТЕРИЗМА МЛАДИХ

за  Браничевски округ 

ЛИСТА 

 

 

U okviru realizacije Projekta „Bezbednosni program za mlade – uvođenje programa bezbednosti za mlade u Braničevskom okrugu i održivost uspostavljenog programa“ koji sprovodi Udruženje građana „Šansa“ uz pokroviteljstvo Misije OEBS-a u Republici Srbiji, u decembru mesecu 2016. godine započeto je sa vršnjačkom edukacijom mladih. Aktivnost se organizuje u cilju približаvаnjа i prepoznаvаnjа pojmа bezbednosne kulture i njegove vаžnosti kod mlаdih. U realizaciji svake pojedinačne radionice učestvuju po dva vršnjačka edukatora, prethodno obučeni tokom sprovođenja radionica koje se odnose na različita pitanja iz oblasti značajnih za bezbednost mladih na kojima su polaznici učenici srednjih škola iz Požarevca i Kostolca, kao i korisnici Sociorehabilitacionog kluba za mlade Grada Požarevca. Obrađeno je ukupno 13 tema: Teorijski koncept-bezbednosni izazovi, rizici, pretnje i bezbednosna kultura, Bolesti zavisnosti, Bezbednosni rizici u saobraćaju, polno  i rizično seksualno ponašanje, Nasilje i nasilničko ponašanje, Internet i rizici, Trgovina ljudima i eksploatacija, Sekte, Stereotipi, predrasude, diskriminacija, Vanredne i krizne situacije, Ekologija i ekološka kultura, Građanska i politička odgovornost. 

Radionice vršnjačke edukacije imaju namenu da u zajednici promovišu humane vrednosti i time podižu bezbednosnu kulturu kod mladih, osvešćujući ih istovremeno o bezbednosim izazovima, rizicima i pretnjama modernog doba. Do sada je ukupno realizovano 10 radionica vršnačke edukacije organizovanih po srednim školama na teritoriji Grada Požarevca, a nakon školskog raspusta u drugoj polovini februara meseca sprovešće se još 4 radionice. Ukupan broj mladih koji je do sada učestvovao na radionicama iznosi preko 250 mladih.

 

       

 

 

      

 

U periodu od 7-8 decembra 2016. godine u hotelu „Aquastar Danube“ u Kladovu održana je dvodnevna obuka pod nazivom „Uvođenje servisa Sociorehabilitacionog kluba za mlade i podizanje bezbednosne kulture mladih, prepoznavanje rizika i preventivnog delovanja“ koju su realizovali stručnjaci Udruženja građana „Šansa“. Obuci su prisustvovali predstavnici Misije OEBS-a  i  stručni radnici iz institucija lokalne zajednice sa teritorije Braničevskog okruga (Požarevac, Kučevo, Veliko Gradište, Golubac), relevantnih za unapređivanje bezbednosne kulture mladih (Centri za socijalni rad, policija, škole, Crveni krst, NVO...). Obuku akreditovanu kod Komore socijalne zaštite je pohađalo 20 učesnika.

Obrađeno je  osam  tematskih oblasti relevantnih za unapređenje bezbednosne kulture i efikasno preventivno delovanje kroz međusektorsku saradnju institucija u Braničevskom okrugu, a ključni cilj obuke je upoznavanje ključnih aktera bezbednosti u lokalnoj zajednici sa osnovnim pojmovima, karakteristikama bezbednosnih izazova, rizika i pretnji sa kojima se suočavaju mladi, sa posebnim akcentom na uspostavljanje kontinuiranih programa i usluga za preventivno delovanje i podizanje bezbednosne kulture mladih.

Odabrani učesnici obuke imali su priliku da unaprede svoja znanja za detekciju bezbednosnih izazova, rizika i pretnji sa kojima se suočavaju mladi i steknu veštine potrebne za efikasno preventivno delovanje kroz međusektorsku saradnju relevantnih institucija u Braničevskom okrugu.

Zaključci i zapažanja učesnika:

 - Prisutna je velika rasprostranjenost bezbednosnih izazova, rizika i pretnji u lokalnim zajednicama

- Prepoznato je spuštanje  uzrasnih granica za početak rizičnih oblika ponašanja mladih

- Neophodno je donošenje ili promena zakonskih regulativa koji će biti prilagođeni  našoj sredini sa specifičnim karakteristikama, kao i dosledna primena već postojećih zakona

- Vrlo je značajna međusektorska saradnja u cilju rešavanja problema u lokalnoj zajednici i neophodno je unaprediti iste,

- Značajno je preventivno delovanje u svim institucijama (sa preventivnim delovanjem krenuti na što ranijem uzrastu, a prepoznati ograničavajući faktori su: nedostatak ljudskih resursa, finasijskih resursa, vremena i nemotivisanost ljudi u okviru institucija)

- Identifikovano je nepostojanje, nedostupnost  ili nedovoljna razvijenost programa i usluga  na lokalu koje se bave bezbednosnom kulturom, pogotovo u manjim  sredinama

– Prepoznat je značaj razvijanja novih i unapređenja postojećih usluga i programa u lokalnoj zajednici.

- Istaknut je značaj medija za promovisanje  sadržaja vezanih  za bezbednost mladih i zdravih stilova života. Ocenjeno je da ovakvi sadržaji nisu u dovoljnoj meri zastupljeni u medijima.

- Istaknut  je značaj podrške i senzitivisanosti  nosioca funkcija u okviru lokalnih zajednica kao i raspoloživih resursa, za sistematski pristup  problemu bezbednosti mladih i stvaranju novih programa i usluga na lokalu.

 

Realizacija obuke  predstavlja sastavni deo Projekata pod nazivom „Bezbednosni program za mlade“-uvođenje programa za bezbednost mladih u Braničevskom okrugu i održivost uspostavljenog programa koji sprovodi  Udruženje građana „Šansa“ uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, u periodu od septembra 2016. godine do februara 2017. godine, a kojoj su prethodile druge aktivnosti kao što su istraživanje stavova srednjoškolaca o njihovim bezbednosnim potrebama i rizicima, organizovaenje fokus grupe sa predstavnicima đačkih parlamenta srednjih škola i održavanje okruglog stola sa  predstavnicima lokalne samouprave kao relevantnim stejkholderima za pitanja bezbednosti mladih. Projektom je predviđena i u toku je realizacija 40  radionica u vezi bezbednosnih rizika i bezbednosne kulture za mlade, učenike srednjih škola sa teritorije Požarevca i Kostolca i korisnike Sociorehabilitacionog kluba za mlade.

 

 

U okviru projekta „Bezbednosni program za mlade- Uvođenje programa bezbednosne kulture mladih u održive usluge u zajednici“, koji je finansiran od strane OEBS misije u Srbiji, a sprovodi ga Udrženje građana „Šansa“, u petak,18.11.2016. od 12h do 20h  u prostorijama Sociorehabilitacionog kluba za mlade održana je Fokus grupa sa ciljem da:

Mapira bezbednosne probleme mladih u Požarevcu, unapredi nivo informisanosti kod mladih vezan za institucije koje su nadležne za bezbednost na lokalnom nivou  kao i da podstiče direktnu komunikaciju mladih, lokalnih organa, lokalnih odbornika, narodnih poslanika iz ove tri sredine, koji su članovi skupštinskih odbora zaduženih za nadzor rada sektora bezbednosti.

 Fokus grupi su prisustvovali predstavnici đačkih parlamenata iz požarevačkih srednjih škola kao i predstavnici neformalnih grupa. Teme fokus grupe se odnose na bezbednost mladih u lokalnoj sredini, bezbednost na internetu, u školama, u saobraćaju, kao i koliko mladi vode računa kada je u pitanju njihovo zdravlje, da li je okruženje takvo da podstiče povećanje bolesti zavisnosti i u svim ostalim sferama ličnog i društvenog života mladih u kojima im je potencijalno ugrožena bezbednost.

 

Tokom Fokus grupe, mladi su u interaktivnom radu sa moderatorom Ivanom Gojkovićem, iznosili svoje stavove, mišljenja i iskustva u vezi sa bezbednosnim rizicima u lokalnoj zajednici, iz svih prethodno navedenih oblasti kao i iz onih oblasti u kojima se oni osećaju ugroženim.

 

Osim mapiranja bezbednosnih rizika, mladima je predočeno koje su to institucije kojima se treba obratiti. Takođe, istaknuta je nužnost uzimanja aktivnog učešća mladih u procesu izrada Lokalnih strategija za mlade, Planova za bezbednost na godišnjem nivou, kontrole bezbednosti u školama itd. Mladi su konstatovali, takođe, da je veoma važno podizati nivo informisanosti mladih (kroz edukativne skupove) po pitanju prepoznavanja institucija koje čine sektor bezbednosti, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou. 

Udruženje građana "Šansa" uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, u periodu od septembra 2016. godine do februara 2017. godine reailizuje Projekat pod nazivom "Bezbednosni program za mlade" - uvođenje programa za bezbednost mladih u Braničevskom okrugu i održivost uspostavljanja programa. 

Cilj projekta je podizanje svesti mladih o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama kao i stvaranje zdrave bezbednosne kulture kod mladih kroz uvođenje kontinuiranih usluga i preventivnih programa, sprovođenje socijalne rehabilitacije i reintegracije mladih koji su počinioci krivičnih dela i prekršaja na teritoriji Braničevskog okruga.

Program se realizuje kroz seriju radionica zasnovanih na osnovnim principima interaktivnog učenja sa sledćim temama: Teorijski koncept-bezbednosni izazovi, rizici, pretnje i bezbednosna kultura, Bolesti zavisnosti, Bezbednosni rizici u saobraćaju, polno  i rizično seksualno ponašanje, Nasilje i nasilničko ponašanje, Internet i rizici, Trgovina ljudima i eksploatacija, Sekte, Stereotipi, predrasude, diskriminacija, Vanredne i krizne situacije, Ekologija i ekološka kultura, Građanska i politička odgovornost. Radionice su organizovane od strane stručnih lica Sociorehabilitacionog kluba za mlade i organizatora iz lokalne zajednice. Mladi koji su u riziku i u sukobu sa zakonom će ojačati svoje kapacitete za izlazak iz rizičnih situacija. Aktivnost koja je vrlo važna za održivost ovog programa, ali i škole je osposobljavanje omladinskih lidera koji će dalje u zajednici promovisati humane vrednosti i time podizati bezbednosnu kulturu kod mladih.

Projekat u okviru svoje implementacije podrazumeva i sprovođenje istraživanja percepcije mladih i relevantnih stejkholdera o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama, koja će uključivati i realizaciju fokus grupe sa mladima sa temom potrebe i stanja bezbednosne kulture mladih u lokalnoj zajednici.

Udruženje građana "Šansa" će kroz proces aktivnih konsultacija i učešćem na okruglom stolu relevantnih stejkholdera uspostaviti održivu mrežu podrške, kontinuiranu uslugu i preventivne programe koji se tiču podizanja bezbednosne kulture mladih na teritoriji Braničevskog okruga. Projektom je u decembru mesecu predviđen i Trening "Uspostavljanje servisa usluge u lokalnoj zajednici sa fokusom na bezbednosni program za mlade" na kome će učešće uzeti predstavnici relevantnih stejkholderasa lokala.

 

U okviru Obuke za omladinske lidere/ke 2015/16, koju sprovodi NAPOR – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, a uz podršku MOS-a – Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, udruženje za mlade “Urban Stream” u partnerstvu sa udruženjem građana “Šansa”, sprovodi projekat ispitivanja i pospešivanja zapošljivosti dece i mladih sticanjem veština, znanja i povećanjem ličnih i socijalnih potencijala kroz radionice i treninge edukativnog, informativnog i praktičnog karaktera
Ciljna grupa su učenici VII razreda osnovne škole. Kao njihov prvi stepenik ka srednjoškolskom usmerenju i opredeljenju, a kasnijem zaposlenju, radne prakse i prvog radnog iskustva, sprovodi se obuka ličnih i socijalnih veština u tri modula: 
radionice ličnih i socijalnih veština – sa temama komunikacija, asertivni govor, konflikt, principi i vrednosti, interkulturalnost, timski rad, iderstvo, inicijativa, odgovornost, bonton, poštovanje različitosti, aktivizam i volonterizam;
radionice praktičnih veština – preduzetništvo, IT veštine, informatička pismenost, korespodencija, prezentacija, društvene mreže, PR, pisanje CV-a, predstavljanje, javni nastup;
karijerno savetovanje i informisanje – ispitivanje skolonosti, sposobnosti i veština, proučavanje ponude srednjih škola, obilazak odabranih organizacija i institucija.
Očekivani rezultat ovog projekta je veći broj dece i mladih koji su prošli obuke usvajanja potrebnih veština i znanja koja će doprineti njihovoj većoj konkurentnosti prilikom upisa u srednju školu, na fakultet, pri traženju radne prakse i prvog zaposlenja.

U okviru projekta vršiće se: podsticanje aktivizma i volonterizma mladih; uključivanje socijalno ugroženih grupa u aktivnosti projekta; informisanje mladih: uključivanje ciljne grupe kojoj je projekat namenjen u kreiranje projekta i aktivnosti; korišćenje različitih metoda i aktivnosti omladinskog rada (radionice, javne akcije, aktivnosti slobodnog vremena, kreiranje informativnog sadržaja, kulturne i sportske aktivnosti i dr.); promociju zdravih stilova života i kreiranje sigurnog okruženja za mlade; uključivanje partnerskih organizacija, institucija i biznis sektora koji postoje u lokalnoj zajednici.

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Osnovnom školom “Desanka Maksimović” iz Požarevca.