Admin

INSTITUCIONALNA PREVENCIJA I ZAŠTITA OSOBA SA PROBLEMIMA U PONAŠANJU

U utorak, 09.juna 2015. godine, sa Centrom za socijalni rad Požarevac, u Sociorehabilitacionom klubu za mlade organizovana je edukacija pod nazivom „Institucionalna prevencija i zaštita osoba sa problemima u ponašanju“, akreditovana pri Komori socijalne zaštite R Srbije pod brojem 5507-419/2015-2. Cilj edukacije je upoznavanje stručne javnosti sa mogućnostima prevencije i zaštite osoba sa problemima u ponašanju i to iz ugla profesionalca , praktičara koji se direktno bave ovom proplematikom. Učesnici-predstavnici Centra za socijalni rad Požarevac i Jagodina, kao i voditelji…

0
Read More

KONKURS ZA FINANSIRANJE OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA – MLADI SU ZAKON 2015

Resurs centar za braničevski, zaječarski i borski okrug, Omladina JAZAS-a Požarevac u saradnji sa Timočkim omladinskim centrom i Udruženjem građana Šansa i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, u okviru programa MLADI SU ZAKON raspisuje KONKURS za finansiranje OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA u cilju PODSTICANjA AKTIVIZMA I VOLONTIRANjA MLADIH u Istočnoj Srbiji. Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima,  mladima ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu MLADI SU ZAKON koji…

0
Read More

OBUKA PRVE GENERACIJE OMLADINSKIH RADNIKA/CA

U okviru projekta „Bez muke nema nauke, bez NAPORnih koraka kvalitetu pomaka!“ koju Napor – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada sprovodi uz podršku Ministarstva omladine i sporta u Sremskim Karlovcima od 07.-09. septembra 2015. godine sprovedena je obuka PRVE generacije omladinskih radnika/ca za mentorsku i supervizijsku podršku mladima u korišćenju onlajn alata NAPOR za prepoznavanje kompetencija kod mladih! U izazovnom procesu saradnje javnog, privatnog i NGO sektora, mladima će uskoro biti ponudjen online alat za procenjivanje znanja, veština, stavova i sposobnosti stečenih…

0
Read More

POČETAK REALIZACIJE PROJEKTA “KATALOG RAZLIČITOSTI”

U okviru Projekta “Katalog različitosti” koga uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava, realizuje Edukativni Centar Kruševac, a na kome je Udruženje građana Šansa partner, tri predstavnika naše organizacije su imala mogućnost da učestvuju na trodnevnom treningu za omladinske aktiviste i to u periodu od 11. do 13. septembra 2015. god. u hotelu “Junior” u Brzeću. Tom prilikom učesnici su ovladali veštinama kreiranja “Stop motion” filmova, koji se bave pitanjima ljudskih prava i mladih. U oktobru će se ovim povodom u Požarevcu…

0
Read More

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU POSTPENALNOG TRETMANA

14. septembra 2015. godine u prostorijama Sociorehabilitacionog kluba za mlade, imali smo zadovoljstvo da budemo domaćini organizaciji Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – NEOSTART iz Beograda i upoznamo se sa Projektom ”Podrška implementaciji novih zakonskih odredbi u oblasti postpenalnog tretmana”. Glavni cilj projekta je podizanje kapaciteta Povereničkih kancelarija za alternativne sankcije u implementaciji novih zakoskih odredbi u oblasti postpenalnog tretmana. Današnja aktivnost je omogućila umrežavanje kancelarije sa releventanim lokalnim akterima (organizacijama, institucijama i pojedincima) koji mogu da pruže…

0
Read More

PR – INFO SASTANAK POVODOM POČETKA REALIZACIJE OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA OMLADINSKIH UDRUŽENJA/GRUPA U BRANIČEVSKOM OKRUGU

17. septembra 2015. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Omladine JAZAS-A Požarevac, održan je PR – info sastanak povodom početka realizacije Omladinsko volonterskih projekata omladinskih udruženja/grupa u Braničevskom okrugu. Sastanak je održan u okviru projekata ”Mladi su zakon 2015 – Istočna Srbija” koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, a realizuje Omladina JAZAS-a Požarevac sa partnerima Udruženjem građana ”Šansa” Požarevac i Timočkim omladinskim centrom iz Zaječara. U toku je već realizacija omladinskih projekata u Borskom i Zaječarskom…

0
Read More

RADIONICA ZA MLADE U OKVIRU PROJEKTA “KATALOG RAZLIČITOSTI”

08. oktobra 2015. godine u vremenskom periodu od 10 do 16 časova u prostorijama Ekonomsko – trgovinske škole u Požarevcu održana je radionica za mlade “Stop – motion” tehnika. Radionica je realizovana od strane Šansa Udruženje Građana kao partnera na projektu “Katalog različitosti” koji sprovodi Edukativni Centar Kruševac uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava RS. Projekat je deo Programa za Sprovođenje antidiskriminacionih politika Republike Srbije. U radionici je učestvovalo 23 mladih volontera, učenika srednje Ekonomsko – trgovinske škole, Požarevačke gimnazije i korisnika Sociorehabilitacionog…

0
Read More

”ŠANSA” JEDAN OD OSNIVAČA MREŽE PRUŽALACA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U SRBIJI KONEKTA

Na Skupštini održanoj 1.oktobra u Paraćinu, 28 organizacija i institucija i 6 pridruženih članica pristupilo je osnivanju Mreže pružalaca usluga socijalne zaštite u Srbiji KONEKTA (Network of Social Services Providers in Serbia KOНEKTA). Misija ove Mreže je unapređenje zaštite najugroženijih građana, povećanjem obima, raznovrsnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite na teritoriji Republike Srbije kroz podršku podizanju kapaciteta pružalaca usluga. Mreža će naročito raditi na: poboljšanju kvaliteta usluga, unapređenju kapaciteta pružalaca usluga i održivosti uspostavljenih usluga, uticaju na kreiranje politika i pravnog…

0
Read More

OKRUGLI STO “MLADI I DEMOKRATSKA KONTROLA SEKTORA BEZBEDNOSTI”

Okrugli sto “Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti” – razmena iskustava između gradova Zrenjanina, Čačka i Požarevca, održan je 02. novembra 2015. godine u Gradskoj kući Grada Zrenjanina, u organizaciji Misije OEBS-a, Centra za istraživanje Javnih politika i Grada Zrenjanina. Osnovni cilj Projekta u okviru koga je realizovana ova aktivnost je omogućavanje izgradnje znanja o demokratskom nivou sa kojima se suočavaju mladi, kao i ka promovisanju učešća mladih u reformi sektora bezbednosti, posebno u demokratskoj kontroli ovog sektora. Pored predstavnika…

0
Read More

PRVI STEPENIK DO ZAPOSLENJA

U okviru Obuke za omladinske lidere/ke 2015/16, koju sprovodi NAPOR – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, a uz podršku MOS-a – Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, udruženje za mlade “Urban Stream” u partnerstvu sa udruženjem građana “Šansa”, sprovodi projekat ispitivanja i pospešivanja zapošljivosti dece i mladih sticanjem veština, znanja i povećanjem ličnih i socijalnih potencijala kroz radionice i treninge edukativnog, informativnog i praktičnog karakteraCiljna grupa su učenici VII razreda osnovne škole. Kao njihov prvi stepenik ka srednjoškolskom usmerenju i…

0
Read More
Udruženje građana Šansa
Sedište: Braničevski skver 2/27
PIB: 105396749
Matični broj: 17688570
Kontakt