ŠANSA U KOMS-U

Treća redovna Skupština Krovne Organizacije mladih Srbije (KOMS) održana je 22. i 23. januara 2015. godine u hotelu “Jezero” na Borskom jezeru kod Bora.Skupštini je prisustvovalo 90 mladih koji su razmatrali i glasanjem usvajali Izveštaje o radu Upravnog odbora i Sekretarijata, finansijski izveštaj, izveštaj Nadzornog odbora, izveštaje Saveta (alumni, podmlaci političkih partija i sindikata) ali i diskutovali i dali konkretne i dobre predloge koji su uvršćeni u Godišnji plan rada za 2015.Godišnja Skupština KOMS-a je jedinstvena prilika da se predstavnici … Continue reading ŠANSA U KOMS-U