Treća redovna Skupština Krovne Organizacije mladih Srbije (KOMS) održana je 22. i 23. januara 2015. godine u hotelu “Jezero” na Borskom jezeru kod Bora.
Skupštini je prisustvovalo 90 mladih koji su razmatrali i glasanjem usvajali Izveštaje o radu Upravnog odbora i Sekretarijata, finansijski izveštaj, izveštaj Nadzornog odbora, izveštaje Saveta (alumni, podmlaci političkih partija i sindikata) ali i diskutovali i dali konkretne i dobre predloge koji su uvršćeni u Godišnji plan rada za 2015.
Godišnja Skupština KOMS-a je jedinstvena prilika da se predstavnici udruženja mladih i za mlade iz cele Srbije okupe na jednom mestu i razmenjuju iskustva, sklapaju neka nova i jačaju stara partnerstva ali i druže u pauzama zasedanja.
Takođe, ovo je prava prilika da Sekretarijat i Upravni odbor razmene mišljenja sa aktivistima organizacija članica te je i van zasedanja u večernjim satima nastavljen rad u tematskim grupama u kojima se govorilo o inicijativi za izmenu Zakona o volontiranju, regionalnoj saradnji (Unija mladih zapadnog Balkana) i saradnji sa drugim nacionalnim asocijacijama (NAPOR i NAKZM).
Prijemom novih 7 organizacija u članstvo (čime je ukupan broj organizacija članica porastao na 88) stekli su se uslovi da Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije predamo potrebna dokumenta za zvaničnu registraciju KOMS-a kao krovnog saveza, čime bi nas država u skladu sa Zakonom o mladima i formalno priznala kao najviše predstavničko telo mladih.

Udruženje građana “Šansa” je kao udruženje za mlade na ovoj sednici primljena u pridruženo članstvo KOMS-a i u tom statusu ostaće narednih godinu dana tj naredne redovne Skupštine posle koje postaje punopravna članica KOMS-a sa jednim predstavnikom u Skupštini KOMS-a.