ŠANSA PRUŽALAC USLUGE „SOCIOREHABILITACIONI KLUB ZA MLADE“ U NAREDNE TRI GODINE

Na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti i javne nabavke br.3/2015 koju je tokom februara 2015. godine sprovela Gradska uprava Grada Požarevca, Udruženje građana Šansa je izabrano za pružaoca usluge socijalne zaštite pod nazivom„ Sociorehabilitacioni klub za mlade“. Time je nastavljena dobra praksa zaštite dece i mladih sa problemima u ponašanju u zajednici, koju će i u narednom trogodišnjem periodu, Šansa na osnovu Pravilnika o radu i standardima Sociorehabilitacionog kluba za decu i mlade ( Sl. gl. Grada Požarevca br.1 od … Continue reading ŠANSA PRUŽALAC USLUGE „SOCIOREHABILITACIONI KLUB ZA MLADE“ U NAREDNE TRI GODINE