08. oktobra 2015. godine u vremenskom periodu od 10 do 16 časova u prostorijama Ekonomsko – trgovinske škole u Požarevcu održana je radionica za mlade “Stop – motion” tehnika. Radionica je realizovana od strane Šansa Udruženje Građana kao partnera na projektu “Katalog različitosti” koji sprovodi Edukativni Centar Kruševac uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava RS. Projekat je deo Programa za Sprovođenje antidiskriminacionih politika Republike Srbije.

U radionici je učestvovalo 23 mladih volontera, učenika srednje Ekonomsko – trgovinske škole, Požarevačke gimnazije i korisnika Sociorehabilitacionog kluba za mlade grada Požarevca. Tokom jednodnevnog treninga obučeni su za izradu kratkih filmova stop-motion tehnikom, ovom prilikom sa specifičnim osvrtom i akcentom na promociju i poštovanje ljudskih prava i probleme sa kojima se susreću mladi u našoj lokalnoj sredini.

Nakon završnog editovanja i post-produkcije u narednim danima na našoj stranici biće objavljena sva 3 filma snimjena tokom današnje radionice.
Zahvaljujemo se domaćinima, Ekonomsko-trgovinskoj školi Požarevac na podršci i saradnji.