U okviru Projekta “Katalog različitosti” koga uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava, realizuje Edukativni Centar Kruševac, a na kome je Udruženje građana Šansa partner, tri predstavnika naše organizacije su imala mogućnost da učestvuju na trodnevnom treningu za omladinske aktiviste i to u periodu od 11. do 13. septembra 2015. god. u hotelu “Junior” u Brzeću. Tom prilikom učesnici su ovladali veštinama kreiranja “Stop motion” filmova, koji se bave pitanjima ljudskih prava i mladih. U oktobru će se ovim povodom u Požarevcu održati multiplikaciona radionica izrade “Stop motion” filmova za zainteresovane mlade.