Okrugli sto “Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti” – razmena iskustava između gradova Zrenjanina, Čačka i Požarevca, održan je 02. novembra 2015. godine u Gradskoj kući Grada Zrenjanina, u organizaciji Misije OEBS-a, Centra za istraživanje Javnih politika i Grada Zrenjanina.

Osnovni cilj Projekta u okviru koga je realizovana ova aktivnost je omogućavanje izgradnje znanja o demokratskom nivou sa kojima se suočavaju mladi, kao i ka promovisanju učešća mladih u reformi sektora bezbednosti, posebno u demokratskoj kontroli ovog sektora.

Pored predstavnika PU Požarevac i Grada Požarevca, aktivno učešće u realizaciji okruglog stola i projekta imalo je Udruženje građana “Šansa” čija je usluga pod nazivom “Sociorehabilitacioni klub za mlade” prepoznata kao primer dobre prakse sistemskog pristupa zaštiti i unapređenju položaja dece i mladih sa problemima u ponašanju i kao takva se našla u preporukama koje su proistekle iz projekta.

Sam skup bio je prilika da se iskustva sa svih konsultativnih sastanaka i fokus grupa održanih tokom projekta sagledaju na jednom mestu i izvuku preporuke koje su od važnosti za bezbednost mladih u lokalnim zajednicama. Jedan od zaključaka do koga se došlo je i taj da pored naizgled sličnosti između Požarevca, Zrenjanina i Čačka, mladi iz sva tri grada imaju svoje specifično viđenje bezbednosti kao i potencijalnih bezbednostnih pretnji ali i zajedničku želju za aktivnim i neposrednim uključivanjem u rešavanju i prevenciji problema koji se tiču njihove bezbednosti.

U sledećem periodu, gradovi Požarevac, Zrenjanin i Čačak kao i ostali stejkholderi među kojima je i Udruženje građana ” Šansa” nastavljaju sa aktivnostima u skladu sa preporukama i zaključcima sa okruglog stola, a sve u interesu podizanja bezbednosne kulture kod mladih.

Više o projektu na sledećem linku  http://www.publicpolicy.rs/projekti/15_Mladi-i-demokratska-kontrola-sektora-bezbednosti