ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU POSTPENALNOG TRETMANA

14. septembra 2015. godine u prostorijama Sociorehabilitacionog kluba za mlade, imali smo zadovoljstvo da budemo domaćini organizaciji Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – NEOSTART iz Beograda i upoznamo se sa Projektom ”Podrška implementaciji novih zakonskih odredbi u oblasti postpenalnog tretmana”. Glavni cilj projekta je podizanje kapaciteta Povereničkih kancelarija za alternativne sankcije u implementaciji novih zakoskih odredbi u oblasti postpenalnog tretmana. Današnja aktivnost je omogućila umrežavanje kancelarije sa releventanim lokalnim akterima (organizacijama, institucijama i pojedincima) koji mogu da pruže … Continue reading ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU POSTPENALNOG TRETMANA