14. septembra 2015. godine u prostorijama Sociorehabilitacionog kluba za mlade, imali smo zadovoljstvo da budemo domaćini organizaciji Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – NEOSTART iz Beograda i upoznamo se sa Projektom ”Podrška implementaciji novih zakonskih odredbi u oblasti postpenalnog tretmana”. Glavni cilj projekta je podizanje kapaciteta Povereničkih kancelarija za alternativne sankcije u implementaciji novih zakoskih odredbi u oblasti postpenalnog tretmana.

Današnja aktivnost je omogućila umrežavanje kancelarije sa releventanim lokalnim akterima (organizacijama, institucijama i pojedincima) koji mogu da pruže podršku u procesu postpenalnog prihvata. Postpenalni tretman ima za cilj da na što bolji način pomogne ljudima koji su se vratili sa izdržavanja zatvorske kazne, da se zaposle, brže resocijalizaciju i vrate u redovne životne tokove. Zahvaljujemo učesnicima i medijima koji su ispratili ovaj događaj.