U periodu od 7-8 decembra 2016. godine u hotelu „Aquastar Danube“ u Kladovu održana je dvodnevna obuka pod nazivom „Uvođenje servisa Sociorehabilitacionog kluba za mlade i podizanje bezbednosne kulture mladih, prepoznavanje rizika i preventivnog delovanja“ koju su realizovali stručnjaci Udruženja građana „Šansa“. Obuci su prisustvovali predstavnici Misije OEBS-a  i  stručni radnici iz institucija lokalne zajednice sa teritorije Braničevskog okruga (Požarevac, Kučevo, Veliko Gradište, Golubac), relevantnih za unapređivanje bezbednosne kulture mladih (Centri za socijalni rad, policija, škole, Crveni krst, NVO…). Obuku akreditovanu kod Komore socijalne zaštite je pohađalo 20 učesnika.

Obrađeno je  osam  tematskih oblasti relevantnih za unapređenje bezbednosne kulture i efikasno preventivno delovanje kroz međusektorsku saradnju institucija u Braničevskom okrugu, a ključni cilj obuke je upoznavanje ključnih aktera bezbednosti u lokalnoj zajednici sa osnovnim pojmovima, karakteristikama bezbednosnih izazova, rizika i pretnji sa kojima se suočavaju mladi, sa posebnim akcentom na uspostavljanje kontinuiranih programa i usluga za preventivno delovanje i podizanje bezbednosne kulture mladih.

Odabrani učesnici obuke imali su priliku da unaprede svoja znanja za detekciju bezbednosnih izazova, rizika i pretnji sa kojima se suočavaju mladi i steknu veštine potrebne za efikasno preventivno delovanje kroz međusektorsku saradnju relevantnih institucija u Braničevskom okrugu.

Zaključci i zapažanja učesnika:

 – Prisutna je velika rasprostranjenost bezbednosnih izazova, rizika i pretnji u lokalnim zajednicama

– Prepoznato je spuštanje  uzrasnih granica za početak rizičnih oblika ponašanja mladih

– Neophodno je donošenje ili promena zakonskih regulativa koji će biti prilagođeni  našoj sredini sa specifičnim karakteristikama, kao i dosledna primena već postojećih zakona

– Vrlo je značajna međusektorska saradnja u cilju rešavanja problema u lokalnoj zajednici i neophodno je unaprediti iste,

– Značajno je preventivno delovanje u svim institucijama (sa preventivnim delovanjem krenuti na što ranijem uzrastu, a prepoznati ograničavajući faktori su: nedostatak ljudskih resursa, finasijskih resursa, vremena i nemotivisanost ljudi u okviru institucija)

– Identifikovano je nepostojanje, nedostupnost  ili nedovoljna razvijenost programa i usluga  na lokalu koje se bave bezbednosnom kulturom, pogotovo u manjim  sredinama

– Prepoznat je značaj razvijanja novih i unapređenja postojećih usluga i programa u lokalnoj zajednici.

– Istaknut je značaj medija za promovisanje  sadržaja vezanih  za bezbednost mladih i zdravih stilova života. Ocenjeno je da ovakvi sadržaji nisu u dovoljnoj meri zastupljeni u medijima.

– Istaknut  je značaj podrške i senzitivisanosti  nosioca funkcija u okviru lokalnih zajednica kao i raspoloživih resursa, za sistematski pristup  problemu bezbednosti mladih i stvaranju novih programa i usluga na lokalu.

Realizacija obuke  predstavlja sastavni deo Projekata pod nazivom „Bezbednosni program za mlade“-uvođenje programa za bezbednost mladih u Braničevskom okrugu i održivost uspostavljenog programa koji sprovodi  Udruženje građana „Šansa“ uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, u periodu od septembra 2016. godine do februara 2017. godine, a kojoj su prethodile druge aktivnosti kao što su istraživanje stavova srednjoškolaca o njihovim bezbednosnim potrebama i rizicima, organizovaenje fokus grupe sa predstavnicima đačkih parlamenta srednjih škola i održavanje okruglog stola sa  predstavnicima lokalne samouprave kao relevantnim stejkholderima za pitanja bezbednosti mladih. Projektom je predviđena i u toku je realizacija 40  radionica u vezi bezbednosnih rizika i bezbednosne kulture za mlade, učenike srednjih škola sa teritorije Požarevca i Kostolca i korisnike Sociorehabilitacionog kluba za mlade.