OBUKA PRVE GENERACIJE OMLADINSKIH RADNIKA/CA

U okviru projekta „Bez muke nema nauke, bez NAPORnih koraka kvalitetu pomaka!“ koju Napor – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada sprovodi uz podršku Ministarstva omladine i sporta u Sremskim Karlovcima od 07.-09. septembra 2015. godine sprovedena je obuka PRVE generacije omladinskih radnika/ca za mentorsku i supervizijsku podršku mladima u korišćenju onlajn alata NAPOR za prepoznavanje kompetencija kod mladih! U izazovnom procesu saradnje javnog, privatnog i NGO sektora, mladima će uskoro biti ponudjen online alat za procenjivanje znanja, veština, stavova i sposobnosti stečenih … Continue reading OBUKA PRVE GENERACIJE OMLADINSKIH RADNIKA/CA