U okviru projekta „Bez muke nema nauke, bez NAPORnih koraka kvalitetu pomaka!“ koju Napor – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada sprovodi uz podršku Ministarstva omladine i sporta u Sremskim Karlovcima od 07.-09. septembra 2015. godine sprovedena je obuka PRVE generacije omladinskih radnika/ca za mentorsku i supervizijsku podršku mladima u korišćenju onlajn alata NAPOR za prepoznavanje kompetencija kod mladih!

U izazovnom procesu saradnje javnog, privatnog i NGO sektora, mladima će uskoro biti ponudjen online alat za procenjivanje znanja, veština, stavova i sposobnosti stečenih neformalnom edukacijom.

Predstavnici UG “Šansa” uspešno su završili obuku i preuzeće aktivno učešće u daljem procesu usavršavanja i implementacije onlajn alata za prepoznavanje kompentecija kod mladih.