OBUKA KAMP LIDERA

U periodu od 11.06.-14.06.2015. godine u Sremskim Karlovcima, održana je obuka nove generacije kamp lidera Mladih istraživača Srbije koji ce ove godine pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta voditi 30 nacionalnih volonterskih kampova na teritoriji Srbije. Predstavnici Udruženja građana Šansa kao Kontakt tačke i partnera Mladih istraživača Srbije učestvovali su na obuci i preuzeće aktivno učešće u realizaciji nacionalnih kampova.