Resurs centar za braničevski, zaječarski i borski okrug, Omladina JAZAS-a Požarevac u saradnji sa Timočkim omladinskim centrom i Udruženjem građana Šansa i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, u okviru programa MLADI SU ZAKON raspisuje KONKURS za finansiranje OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA u cilju PODSTICANjA AKTIVIZMA I VOLONTIRANjA MLADIH u Istočnoj Srbiji.

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima,  mladima ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu MLADI SU ZAKON koji se realizuje šestu godinu za redom u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih širom Srbije!

TEME KONKURSA:

Konkurs je namenjen vama, kreativcima, koji kroz aktivno učešće mladih i volontersko angažovanje želite da u svojoj lokalnoj sredini:

• učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme 

i/ili organizujete aktivnosti za mlade u tim prostorima

• učestvujete u akcijama zaštite životne sredine

• promovišete međugeneracijsku saradnju

• promovišete razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade

• promovišete zdrave i bezbedne stilove života

• promovišete solidarnost i humanost 

KO MOŽE DA SE PRIJAVI:

Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije braničevskog, zaječarskog i borskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Napomena za vas: ukoliko želite da se prijavite kao registrovano udruženje mladih, Resurs centar za braničevski, zaječarski okrug, i borski okrug, kao i njihovi partneri TOC i UG Šansa mogu Vas informisati o upisu u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koju vodi Ministarstvo omladine i sporta. Tokom trajanja programa, biće neophodno da budete evidentirani da biste ušli u proceduru izbora omladinskih volonterskih projekata koji će biti finansirani. Neformalne omladinske grupe ne treba da budu evidentirane.

KAKO DA SE PRIJAVITE?

Prijavite se na Konkurs slanjem popunjenog obrasca za pisanje predloga omladinskog projekta do 20. jula 2015. godine na email: konkurs@jazaspozarevac.org, ili poštom na sledeću adresu: Omladina JAZAS-a Požarevac, Stari korzo 36/22, 12000 Požarevac, sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave, a prijave koje su podnete van roka za konkurisanje ili su dostavljene na način koji nije u skladu sa pravilima konkursa neće biti razmatrane.

Smernice za podnošenje projektnih ideja i prijavni formular možete preuzeti u prilogu ovog poziva, ili na omladinskom Internet portalu: www.mos.gov.rs/mladisuzakon, kao i na i sajtu ovogodišnjeg Nacionalnog programa volontiranja mladih: www.kampovi.mis.org.rs. Za sva pitanja vezano za procedure prijavljivanja na konkurs za Braničevski okrug možete se obratiti:  Udruženju građana Šansa putem elektronske pošte na email: sansaoffice@gmail.com ili telefonom na broj: 012/521 100

Prijavi se na konkurs koji traje od 1. do 20. jula 2015. godine!

AKTIVIRAJ SE i Ti!

Poziv na konkurs-Omladinsko volonterski projekti-2015.pdf

Obrazac za pisanje projekta OVP.doc