U utorak, 09.juna 2015. godine, sa Centrom za socijalni rad Požarevac, u Sociorehabilitacionom klubu za mlade organizovana je edukacija pod nazivom „Institucionalna prevencija i zaštita osoba sa problemima u ponašanju“, akreditovana pri Komori socijalne zaštite R Srbije pod brojem 5507-419/2015-2. Cilj edukacije je upoznavanje stručne javnosti sa mogućnostima prevencije i zaštite osoba sa problemima u ponašanju i to iz ugla profesionalca , praktičara koji se direktno bave ovom proplematikom. Učesnici-predstavnici Centra za socijalni rad Požarevac i Jagodina, kao i voditelji tretmana u Klubu za mlade su razmenili informacije o teorijskom okviru (pojmovi i dijapazon) problema u ponašanju, zakonskoj regulativi, proceduri postupanja i mogućnostima odgovora zajednice kroz sistem održivih usluga. Nadamo se da će ovo biti tek prva u nizu edukacija sa ovom temom, a dogovoren je sledeći susret u oktobru mesecu kada će se sa predstavnicima drugih sistema govoriti o ovoj temi i pokušati sa iznalaženjem odgovora na pitanja sve drastičnijih problema u ovoj oblasti.