FOKUS GRUPA

U okviru projekta „Bezbednosni program za mlade– Uvođenje programa bezbednosne kulture mladih u održive usluge u zajednici“, koji je finansiran od strane OEBS misije u Srbiji, a sprovodi ga Udrženje građana „Šansa“, u petak,18.11.2016. od 12h do 20h  u prostorijama Sociorehabilitacionog kluba za mlade održana je Fokus grupa sa ciljem da: Mapira bezbednosne probleme mladih u Požarevcu, unapredi nivo informisanosti kod mladih vezan za institucije koje su nadležne za bezbednost na lokalnom nivou  kao i da podstiče direktnu komunikaciju mladih, lokalnih … Continue reading FOKUS GRUPA