U utorak, 21. aprila 2015. godine Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) je u Ministarstvu omladine i sporta, organizovala dodelu sertifikata svojim članicama koje su akreditovane za primenu i unapređenje standarda u programima omladinskog rada. Sa ponosom ističemo da je proces akreditacije uspešno završilo i Udruženje građana Šansa i to za period od marta 2015. do marta 2017. godine.

Svečana dodela sertifikata upriličena je u okviru zanimljivog i konstruktivnog okruglog stola “Uloga civilnog društva i omladinskog rada u borbi protiv diskiminacije”, koji je organizovan u okviru projekta “Udruženja mladih i za mlade u borbi protiv diskriminacije”, koji partnerski sprovode Centar za omladinski rad, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada i Evro-atlanska inicijativa.