Get Adobe Flash player

Anketa

Da li ste čuli za medijaciju?

Da - 100%
Ne - 0%
Nisam siguran/a - 0%

Ukupno glasova: 2
Glasanje je zavrseno
Obnovi rezultate

Broj posetilaca

192639
DanasDanas30
JučeJuče187
Ove nedeljeOve nedelje757
Ovog mesecaOvog meseca4784
UkupnoUkupno192639

Udruženje građana Šansa


Udruženje građana "Šansa'' je nepolitička, neprofitna, nevladina organizacija, osnovana sa ciljem da doprinese održivom društveno-ekonomskom razvoju, socijalnoj koheziji i uređenom demokratskom društvu na području Republike Srbije.

Udruženje građana „Šansa“ je nastalo kao rezultat udruživanja  stručnih radnika različitih profila koji dugi niz godina sarađuju na poboljšanju kvaliteta života ugroženih, marginalizovanih i diskriminisanih pojedinaca, porodica i grupa, i to mladih pre svega.

Posvećeni socio-psihološko-ekonomskom razvoju, razvijamo široku mrežu partnerstava sa lokalnim, regionalnim i nacionalnim ključnim akterima i građanima, kako bi svi zajedno, sopstvenim znanjima i iskustvima uz korišćenje najsavremenijih dobrih praksi, kreirali društvo primereno potrebama i mogućnostima zajednice.

Sa nacionalnim akterima i inostranim partnerima „Šansa“ sarađuje u osmišljavanju i sprovođenju javnih politika zasnovanih na argumentovanom i transparentnom javnom interesu -pri čemu su uvek prioritet legitimni interesi građana i lokalnih zajednica.

Ciljevi organizacije:

Šansa aktivno doprinosi razvoju zajednice kroz ojačavanje ličnih i lokalnih kapaciteta -pojedinaca, organizacija, institucija i društva u celini, kako bi se oslanjajući na sopstvene snage uz pomoć novih znanja i veština uticalo na stvaranje kvalitetnijeg života i demokratsko i pravedno društvo, uz princip potpunog uvažavanja ljudskih i posebno dečijih prava.

Ciljevi udruženja su posvećeni borbi protiv eksploatacije i nejednakosti osetljivih grupa, protiv nasilja, za društvo bez rodne i ostalih oblika diskriminacije, ekonomskih i društvenih nejednakosti.

Specifični ciljevi su: psihosocijalna, ekonomska, edukativna pomoć deci, mladima i ostalim osetljivim grupama, promocija civilnog društva i ljudskih prava kao i saradnja i umrežavanje sa drugim nevladinim i vladinim organizacijama iz RS i inostranstva.

Korisnici naših programa su prvenstveno mladi (osetljive grupe, omladinska udruženja, đački parlamenti i mladi kao pojedinci zainteresovani za društveni angažman), kao i profesionalci u kontaktu sa mladima. Primarno područje delovanja je u sektoru socijalne politike u najširem, a u užem smislu reči-socijalna zaštita i omladinska politika.

Osnovni oblik delovanja i naša ekspertiza je psihosocijalno osnaživanje i uspostavljanje i razvijanje metodologija rada sa mladima i za mlade kroz primenu savremenih oblika multidisciplinarnog i multisektorskog pristupa kao i građenje kapaciteta institucija i organizacija u zajednici. Jedna smo od vodećih NVO u pogledu metodologije rada sa mladima (posebno osetljivih grupa i to mladih u sukobu sa zakonom i u riziku).

    Šansa“ je od 2008 godine kada je formalno nastala i od kada kontinuirano pruža uslugu Sociorehabilitacionog kluba za mlade do početka 2015-te godine  uspešno sprovela 13 projekata podržanih od strane različitih donatora, dok je u 7 bila partner različitim organizacijama.

         Svi projekti su građeni na složenim partnerstvima civilnog i vladinog sektora

      Tri projekta kojima je naša organizacija upravljala su međuregionalnog (nacionalnog) nivoa, četiri su regionalna i šest su lokalnog karaktera.

    

 „Šansa“ ima 21 aktivnog člana od kojih je 10-toro u starosnoj grupi mladih kao i razgranatu mrežu stručnih saradnika i volontera širom zemlje. Svoje najvažnije postignuće vidimo u sprovedenim projektima i ostvarenim rezultatima oličenim u mnoštvu pruženih usluga korisnicima i promovisanju pouzdanosti i kvaliteta rada civilnog sektora, valorizovanih stečenim poverenjem eksterne stručne, kao i najšire javnosti.